مطالب مفید
ژورنال من

دسته‌بندی: مطالب مفید

شاخص توده بدنی

شاخص توده بدنی BMI مقیاسی برای اندازه گیری میزان چربی بدن و تناسب اندام بر اساس نسبت وزن به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاس...

ادامه مطلب