شاخص توده بدنی BMI مقیاسی برای اندازه گیری میزان چربی بدن و تناسب اندام بر اساس نسبت وزن به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه میشود و برای افراد بالای 20 سال چه خانم چه آقا درست کار میکند و اعداد متوسط این شاخص برای کودکان بالای دو سال متفاوت است.

فرمول محاسبه BMI

شاخص توده بدنی از طریق تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر توان دوم (x²) قدش به متر بدست می آید.

فرمول BMI = (وزن بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر (قد × قد بر حسب متر) یا به توان2

این شاخص در بین سالهای 1830 تا 18520 توسط آدولف کوتله دانشمند بلژیکی ابداع شد به همین دلیل به آن شاخص کوتله نیز میگویند. طریقه محاسبه آن بسیار ساده است. کافی‌ است قد و وزن خود را در فرمول بالا قرار دهید.

جدول شاخص توده بدنی (BMI)

رده حدود شاخص جرم بدن – kg/m2
دچار کمبود وزن شدید کمتر از 16.5
کمبود وزن از 16.5 تا 18.5
عادی از 18.5 تا 25
اضافه وزن از 25 تا 30
چاقی کلاس 1 از 30 تا 35
چاقی کلاس 2 از 35 تا 40
چاقی کلاس 3 بیش از40

BMI مناسب گروه های سنی مختلف

  • 19-24 سال = 22
  • 25-34 سال = 23
  • 35-44 سال = 24
  • 45-54 سال = 25
  • 55-64 سال = 26
 • 65 سال به بالا = 27

این اعداد نشان میدهد که شما دارای کمبود وزن هستید و باید وزن اضافه کنید یا اندامتان متناسب است یا اضافه وزن دارید و باید وزنتان را کاهش دهید.