به جرأت می‌توان گفت یکی از دغد‌غه‌های مهم زندگی امروز بشر تغذیه است که به جنبه‌های خاص برای هر قشر نمود دارد. تضمین سلامت منابع اولیه‌ی غذایی، نحوه‌ی پخت، زمان لازم جهت طبخ، نوع غذا، ذائقه‌های خاص، مسائل مادی،…. مواردی هستند که هر کس در رژیم‌ غذایی روزانه به نوعی با آن سر و کار دارد. عجب نیست اگر بدانیم شیوع بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های عروق قلب، تشکیل سنگهای کلیه باعادات تغذیه‌یی جوامع مختلف متفاوت است و امروزه بررسی‌های دامنه‌دار آماری مربوط به آن در حال انجام است. نتیجه‌ی منطقی این مسأله تأثیر‌گذاری واضح تغذیه بر وضعیت بیماران خاص می‌باشد این مورد در رژیم‌ نویسی علمی مورد توجه فراوان است. در متن زیر سعی شده است تا نمایی کلی و جامع از نکات مؤثر و قابل توصیه در زمینه‌ی ‌انتخاب نوع رژیم‌غذایی برای بیماران خاص به تفکیک نوع بیماری ارائه شود تا بیمار با اندیشه قادر به تنظیم رژیمی متنوع برای تغذیه‌ی خود باشد امید که غذای بیمارانمان نوش دارویشان شود.