دیپلم تجربی از دبیرستان تیزهوشان نمونه مراغه

مشاور علوم تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( RD)

 دارای مدرک تحصیلی MBA (گرایش مدیریت اجرایی ) از BAHAR business school

  دارای مدرک DBA ( دکتراي مدیریت ) از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

داراي مدرك دکتراي تخصصی مدیریت استراتژیك از دانشگاه تهران

داراي مدرك تحصيلي MBA   گرايش STRATEGIC   MANAGEMENT   از دانشگاه WORLD WIDE SCIENCE  مالزي

داراي مدرك تحصيلي MBA   گرايش PROJECT   MANAGEMENT   از دانشگاه WORLD WIDE SCIENCE  مالزي

داراي مدرك کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دارای  گواهینامه آموزشی مدیریت کیترینگ  از دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

دارای گواهینامه آموزشی     بهداشتی Codex CAC RCP 39  از موسسه TUV  آلمان

دارای گواهینامه آموزشی بهداشتی  HACCP  و ممیزی داخلی

داراي گواهينامه هاي متعدد     در زمينه مديريت ، تدوين استراتژيك ، تفكر استراتژيك ، فن بيان ، زبان بدن ، هوش هيجاني ، مهارتهاي تفكر ،  برنامه

عملياتي نويسي ، ايميل ماركتينگ ، مديريت زمان ، فنون ارتباط ، تكنيك مهندس و طراحي فروش ، هدف گذاري ، تحليل استراتژيك كسب و كار ،

مديريت استرس ، بازاريابي پارتيزاني ، پياده سازي استراتژي ، مباني بازار سرمايه ، مديريت سرمايه گذاري در بورس ، مباني كار آفريني ، مدلهاي نقشه ذهني ،

تكنيكهاي تصميم گيري ، مباني حقوق خط مشي نويسي  و …