مشاور علوم تغذیه و رژیم درمانی از سال 81 تا کنون در بیمارستان های گوناگون و کلینیک های متعدد

مدیر کارخانه مواد غذایی کوپان از سال 83 تا 89

  مدیر کیترینگ و مشاورعلوم تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان فوق تخصصی میلاد از سال85 تا 88

  مشاور چندین رستوران و کارخانه مواد غذایی

 رئیس دپارتمان تغذيه و رژيم درمانی و مدير كیترينگ و مشاور رژيم درمان بیمارستان فوق تخصصی عرفان ازسال87 تا 93

 مدرس دانشكده مديريت دانشگاه تهران و موسسه بازرگانی تهران TBS

 مدرس مجتمع فنی تهران (دروس مدیریتی)

مشاور چندین موسسه آموزشی و تحصیلی

 مدیر دپارتمان MBA موسسه بازرگانی تهران

مدير استراتژيك و مشاور رژيم درمان و مدير كیترينگ هتل بیمارستان گاندی

 قائم مقام مدير عامل ، و مدير استراتژيك و اجرايی مركز طب پیشگیری نسخه و دكتر فوت

مدرس آموزشگاه هاي عالی آزاد غیر انتفاعی در دوره MBA , DBA

 موسس مرکز تخصصی مشاوره راه خوشبختی

مدير استراتژيك شركت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی تنديس سلامت ايرانیان

 مشاور استراتژیك و فروش شرکت عصر آتیه

موسس و مدير عامل موسسه آموزشی تاسا ( توسعه آموزش سلامت ايرانیان )